Yeni Sayfa 1
     

           ANA SAYFA  |  KURUMSAL  |  ÜRÜNLERİMİZ  |  FOTO GALERİ  İNSAN KAYNAKLARI   |  İLETİŞİM
 
  TOPLANTI KARARLARI
Tarihçe
Tarihçe  
Misyonumuz  
Vizyonumuz  
Yönetim Kurulu  
Toplantı Tutanakları  
Raporlar  
Sahip Olduğumuz Belgeler  
Duyurularımız  
Sık Sorulan Sorular  
İnsan Kaynakları  
 
 

 
 
              DEMİRTÜRK TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
 

DEMİRTÜRK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET ve LİMİTED ŞİRKETİ

Samsun ili Terme ilçesi Çay mahallesi Çangallar mevkii Samsun Ordu Karayolunda ikametgah ittihaz ederek aşağıdaki statüde yazılı işlerle iştigal edeceğini beyan eden ve sicil esas defterinin 1064 numarasında kayıtlı bulunan şirketin kurulmasına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Samsun Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 28.6.1995 tarih ve 1372-1831 sayılı oluruyla kurulmasına izin verilmiş olup şirketin tescil edildiği ilan olunur.

 

Demirtürk Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Ana Sözleşmesidir.

 

Kuruluş

Madde 1

Aşağıda adları uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

Subhi Demirtürk – TC Uyruklu - Fenk Mah. Terme Samsun

Hikmet Demirtürk – TC Uyruklu – Fenk Mah. Terme Samsun

Samet Demirtürk – TC Uyruklu – Fenk Mah. Terme Samsun

Sami Erdoğan Demirtürk – TC Uyruklu – Fenk Mah. Terme Samsun

Ahsen Demirtürk – TC Uyruklu – Fenk Mah. Terme Samsun

 

Ünvan

Madde 2

Şirketin ünvanı Demirtürk Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketidir.

 

Maksat ve Mevzuu

Madde 3

Şirketin başlıca maksat ve mevzuu şunlardır.

A.      Şirket İnşaat Sahasında,

a.       Yurt içi ve yurt dışında apartman, okul, hastane, fabrika binaları inşaa etmek, bu konuda resmi ve özel ihalelere girmek, bu inşaatların yapımını taahhüt etmek. Taşeronluk yapmak.

b.      Yurt içi veya yurt dışında köprü, baraj, liman, havaalanı ve yol inşaatı taahhütlerinde bulunmak inşaa etmek veya bu inşaatlarda taşeronluk yapmak.

c.       Emlakcılık, arsa alımı ve satımı, kendi arsası üzerine bina inşaatları veya kat karşılığı yapmak satmak.

d.      Özel tertibatlı inşaatlar soğuk hava depoları yapmak, bu inşaatların yapımını taahhüt etmek veya taşeronluk yapmak.

e.      Şirket amaçları doğrultusunda her türlü iş makinaları nakliye ve ulaşım araçları almak satmak ithal ve ihraç etmek, kiralamak veya kiraya vermek.

f.        Ahşap möble, dekorasyon ve doğrama işleri, inşaatta tefrişte ve mobilyacılıkta kullanılan ahşap ve madeni malzemeleri profil yapıştırıcıları, yağlı boya ve hammaddelerini betonik, banyo, mutfak ve tuvalet malzemelerini almak, satmak, imal, ithal ve ihraç etmek.

g.       Mimarlık, mühendislik müşavirlik kontrollük, bilirkişilik yapmak, ekspertiz raporları hazırlamak.

 

B.      Şirket Tarımsal Sahada

a.       Yaş sebze meyvelerle bunların kurutulmuşlarını, konservelerini diğer mamüllerini.

b.      Pamuk, kendir, kenevir, tütün, zeytin, fındık, çay, kahve, bakliyat, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, soya ve diğer benzeri maddeleri.

c.       Damızlık çiçek tohumları canlı çiçek aşısı kalem ve gözleri, çiğit, susam, ayçiçeği, şeker pancarı ve tohumu, her nevi çiçek, ağaç ve meyve tohumları, çeltik, soya fasulyesi, hububat ve bakliyat tohumları.

d.      Tarımsal sahada her türlü fabrika kurmak, ürünleri imal etmek, alır satar yetiştirir imal ihraç ve ithal eder.

 

C.      Şirket Gıda Sanayinde

a.       Sucuk, salam, sosis, pastırma, peynir, tereyağı, yoğurt, süt, yumurta, balık ve konservelerini.

b.      Gıda sanayinde kullanılan koku renk ve tad verici maddeleri ve reçinelerini.

c.       Meşrubat, alkollü içki, sirke ile şekerli ve kakaolu mamülleri, hazır emek salça, kurutulmuş bitkisel ve hayvansal maddeleri, kuruyemişleri.

d.      Her çeşit un ve mamüllerini, alır satar imal ihraç ve ithal eder.

 

D.      Şirket Diğer Sanayilerde

a.       Hayvanlardan elde edilen deri ve köselelerle deri eşya saraciye eşyası ve bunlardan mamül turistik eşyalarla, post kürk barsak mamülleri.

b.      Kendir ve elyaftan telis çuval ve benzeri maddeleri.

c.       Hayvan yemleri ile bunların hammaddeleri ve katkı maddelerini

d.      Ziraatta kullanılan her nevi suni gübre zirai mücadele ve veteriner ilacı, ev haşere ilaçları, zirai mücadele aletleri ile bunların araç ve gereçleri.

e.      Tababetet  kullanılan ilaç, ecza ve kimyevi maddelerle aşı, serum biyolojik maddeleri, besi yemleri, ortopedik aletleri, laboratuvar  alet ve malzemeleri.

f.        Traktör, otomobil kamyon ve motosiklet gibi motorlu araçlarla, iş makinaları, biçer döver ve diğer zirai aletler, bunların yedek parça ve lastiklerini, alır satar imal ihraç ve ithal eder.

 

E.       Şirket Hayvansal Sahada

a.       Kasaplık, canlı hayvan etleri ile et ürünlerini.

b.      Su ürünlerinin kurbağa, salyangoz ve bunların yan ürünlerini,

c.       Damızlık inek, boğa, at, koyun, keçi, civciv, hindi, yumurta, yan ürünlerini, alır satar imal, ihraç ve ithal eder.

 

F.       Şirket Turizm Sahasında

a.       İç ve dış turizmin bütün kollarında faaliyet göstermek, turistik tesisler kurmak, kiralamak satın almak ve işletmek.

 

G.     Şirket iştigal konularıyla ilgili olarak.

a.       Çalışma konularıyla ilgili taahhütlere girmek, yurt içinde, yurt dışında gerekli ruhsatları, izin, imtiyaz, patent, marka, ihtira beraatlarını almak devretmek devralmak.

b.      Çalışma konularıyla ilgili yerli veya yabancı firmalardan acentelik mümessillik almak yurt içinde ve yurt dışında komisyonculuk yapmak yerli ve yabancı firmaların bakım ve onarım servislerini kurmak, işletmek.

c.       Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için ve dış krediler temin etmek ve onlara iştirak etmek.

d.      Şirket çalışma konuları ile ilgili olarak ve aracılık yapmamak kaydıyla her türlü menkul gayrimenkul araç gereç alet ve malzeme satın almak işletmek kiralamak kiraya vermek tesis kurmak satmak başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmektir.

e.      Şirketin amaç ve konuları ile ilgili her türlü ambalaj tesisi paketleme, depo, soğuk depo ve  depolama tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, işletmek ve satmak.

f.        Şirketin konusuna giren tarın ve hayvan ürünleri ile diğer bazı maddeleri değerlendirme, pazarlama hususunda nakliye frize nakliyelerini yapmak bunun için gerekli her türlü vasıta araçlar satın almak satmak işletmek kiralamak ve ithal etmek

 

Yukarıda sayılan işlerden başka şirket yararlı ve önemli görülecek başka işleri de yapabilir. Ancak bu konuda ortaklar kurulunun kararı ve Sanayi ve Ticaret bakanlığının iznini almak suretiyle iş bu ana sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılası şarttır.

Merkez

Madde 4

Şirketin merkezi Çay mah. Çangallar mevkii Samsun Ordu Karayolu Terme Samsun’dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

 

Süre

Madde 5

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 yıldır.

 

Sermaye

Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 1.000.000 TL değerinde 1.000 hisseye bölünmüş 1.000.000.000 TL (birmilyar liradır).

Bu sermayenin:

245 hisseye karşılık olan 245.000.000 TL Subhi Demirtürk

245 hisseye karşılık olan 245.000.000 TL Hikmet Demirtürk

170 hisseye karşılık olan 170.000.000 TL Samet Demirtürk

170 hisseye karşılık olan 170.000.000 TL Sami Erdoğan Demirtürk

170 hisseye karşılık olan 170.000.000 TL Ahsen Demirtürk

 

Tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve ¼ ü nakten ve peşinen  ödenmiştir.

Geri kalan ¾ sermaye ortakları kurulunca alınacak karara göre bir defada veya taksitler halinde ödenecektir.

 

İlan

Madde 7

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari 7 gün evvel yapılır.

 

Şirketin İdaresi

Madde 8

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk bey yıl için Subhi Demirtürk ve Samet Demirtürk müdür olarak seçilmiştir.

 

Temsil

Madde 9

Şirketi müdürler temsil eder. Şirketin ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

İlk beş yıl için müdür seçilen Subhi Demirtürk ve Samet Demirtürk tek başlarına atacakları imzaları ile yetkilidirler.

 

Hesap Dönemi

Madde 10

Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1.nci günü başlar ve Aralık ayının 31. Günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

 

Karın Dağıtımı

Madde 11

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalanı hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

 

İhtiyat Akçesi

Madde 12

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam edilir.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

 

Kanuni Hükümler

Madde 13

Bu ana sözleşmede bulunamayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

 

Damga Vergisi

Madde 14

Bu sözleşme ile ilgili damga vergisi 3 ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Subhi Demirtürk imza

Hikmet Demirtürk imza

 

Samet Demirtürk imza

Sami Erdoğan Demirtürk imza

Ahsen Demirtürk imza

(10/A) (6/49107)

 
 
 
Tasarım ve Kodlama
 
 
Copyright © 2012 DemirturkPirinc.Com.Tr - Her Hakkı Demirtürk Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi LTD. ŞTİ. 'e Aittir.
Adres : Çay Mah. Çangallar Yolu Üzeri  TERME - SAMSUN
TEL : 0362 876 1975 - 876 6970  E-Mail : bilgi@demirturkpirinc.com.tr